ANTYBIOGRAM/MYKOGRAM
  Antybiogram pierwszy     20,00 zł
  Antybiogram drugi     15,00 zł
  Antybiogram trzeci     15,00 zł
  Antybiogram czwarty     15,00 zł
  Mykogram     30,00 zł