BADANIA CYTOLOGICZNE
  Cytologia wymaz 10 25,00 zł
  Cytologia cienkowarstwowa LBC zawiesina kom. 10 80,00 zł
  CytoHPVTest-HR zawiesina kom. 14 140,00 zł
  Cyto-HPVtest-Genotype-24 zawiesina kom. 14 260,00 zł
  CytoHPVTest-mRNA zawiesina kom. 21 340,00 zł
  Badanie histopatologiczne wycinek 7-10 48,00 zł
  Każdy kolejny wycinek wycinek 14 11,00 zł
  Badanie immunohistochemiczne z użyciem jednego p/c monoklonalnego   14 76,00 zł
  Preparat z biopsji (metoda klasyczna – szkiełko)   14 55,00 zł
  Preparat z biopsji (metoda LBC)   14 105,00 zł
  Każdy kolejny preparat z biopsji (metoda klasyczna)   14 11,00 zł
  Badanie cytologiczne wydzieliny z brodawki sutkowej (1-2 preparaty)   14 30,00 zł