BADANIA SEROLOGICZNE MATERIAŁ Czas oczekiwania dni robocze Cena
ASO – lateks surowica 1 15,00 zł
ASO surowica 1 15,00 zł
RF – ilościowo surowica 1 15,00 zł
RF – test lateksowy surowica 1 15,00 zł
CRP lateks surowica 1 14,00 zł
CRP surowica 1 14,00 zł
Anty CCP surowica 1 85,00 zł
Białko C osocze cytryn. 14 60,00 zł
Białko S osocze cytryn. 14 110,00 zł
Orosomukoid surowica 10 70,00 zł
Odczyn Waalera-Rosego surowica 2 12,00 zł
Mononukleoza surowica 1 18,00 zł
WR surowica 1 9,00 zł
FTA odczyn surowica 14 32,00 zł
FTA-AB odczyn surowica 14 40,00 zł
TPHA odczyn surowica 14 35,00 zł