BIOCHEMIA MATERIAŁ Czas oczekiwania dni robocze Cena
Albumina surowica 1 6,00 zł
ALAT surowica 1 7,00 zł
ASPAT surowica 1 8,00 zł
Diastaza/m mocz 1 9,00 zł
Diastaza/s surowica 1 9,00 zł
Białko całkowite surowica/mocz 1 6,00 zł
Elektroforeza surowica 10 22,00 zł
Bilirubina całkowita surowica 1 7,00 zł
Bilirubina bezpośrednia surowica 1 7,00 zł
Chlorki surowica 1 9,00 zł
Cholesterol surowica 1 6,00 zł
Cholesterol HDL surowica 1 9,00 zł
Lipidogram (chol.c., HDL, LDL, TG) surowica 1 25,00 zł
Cholinesteraza surowica 7 35,00 zł
Cynk surowica 14 35,00 zł
LDH surowica 1 6,00 zł
Fosfataza alkaliczna surowica 1 7,00 zł
Fosfataza kwaśna surowica 5 8,00 zł
Fosfataza sterczowa surowica 1 12,00 zł
Fosfor surowica 1 8,00 zł
GGTP surowica 1 7,00 zł
Glukoza surowica 1 5,00 zł
Jonogram surowica 1 12,00 zł
Jonogram II surowica 1 15,00 zł
Kreatynina surowica 1 8,00 zł
Kreatynina w moczu mocz 1 8,00 zł
UACR (albumina/kreatynina) surowica 1 15,00 zł
Klirens kreatyniny surowica/DZM 1 15,00 zł
Kwas moczowy surowica 1 7,00 zł
Kwas moczowy w moczu mocz 1 6,00 zł
Kwas moczowy w DZM mocz DZM 1 6,00 zł
Kwasy żółciowe całkowite surowica 1 30,00 zł
Lipaza surowica 1 20,00 zł
Lit surowica 14 20,00 zł
Magnez surowica 1 7,00 zł
Mocznik surowica 1 7,00 zł
Miedź surowica 14 35,00 zł
Ołów krewEDTA 14 45,00 zł
Chrom surowica 14 90,00 zł
Kadm krewEDTA 21 60,00 zł
Krzem surowica 21 75,00 zł
Próby wątrobowe (panel) surowica 1 26,00 zł
Trójglicerydy surowica 1 8,00 zł
Wapń zjonizowany surowica 1 12,00 zł
Wapń skorygowany surowica 5 15,00 zł
Wapń surowica 1 7,00 zł
Żelazo surowica 1 8,00 zł
TIBC surowica 1 10,00 zł
Porfobilinogen mocz DZM 14 135,00 zł