CHOROBY UWARUNKOWANE GENETYCZNIE ORAZ ICH PREDYSPOZYCJE
  BRCA1 krewEDTA 21 340,00 zł
  BRCA2 krewEDTA 21 340,00 zł
  Głuchota wrodzona krewEDTA 21 220,00 zł
  Zespół Gilberta krewEDTA 21 210,00 zł
  Nietolerancja laktozy krewEDTA 21 295,00 zł
  Mukowiscydoza – CFTR (18 mutacji) krewEDTA 21 525,00 zł
  Azoospermia (AZF) krewEDTA 21 525,00 zł
G29 Mutacja Leiden czynnika V krewEDTA 21 195,00 zł
G26 Mutacja genu protrombiny II krewEDTA 21 195,00 zł
  Mutacja Leiden czynnika V + Mutacja genu protrombiny II krewEDTA 21 280,00 zł
  Hyperhomocysteinemia – MTHFR krewEDTA 21 280,00 zł
  HLA DQ2/DQ8 krewEDTA 21 320,00 zł
  HLA B27 krewEDTA 21 320,00 zł
  Kariotyp heparyna sod. 30 500,00 zł
Genetyczna predyspozycja do raka piersi i prostaty – analiza mutacji genu NBS1 (657del5) krewEDTA
lub wymaz z policzka
14 170,00 zł
Genetyczna predyspozycja wielonarządowa do nowotworów: piersi, jajnika, jelita grubego, płuca – analiza mutacji genu NOD2 (3020insC) krewEDTA
lub wymaz z policzka
14 170,00 zł
Genetyczna predyspozycja wielonarządowa do nowotworów: piersi, jelita grubego, prostaty, tarczycy, nerki – analiza mutacji genu CHEK2 (1100delC, IVS2 + 1GA, I157T) krewEDTA
lub wymaz z policzka
14 170,00 zł
Genetyczna predyspozycja wielonarządowa do nowotworów: skóry (czerniak), trzustki, piersi, jelita grubego, płuc – analiza mutacji genu CDKN2A (p16) (A148T) krewEDTA
lub wymaz z policzka
14 170,00 zł
Genetyczna predyspozycja wielonarządowa do nowotworów: piersi, jelita grubego, pęcherza moczowego, płuca, krtani – analiza mutacji genu CYP1B1 (142G/G, 355T/T, 4326C/C) krewEDTA
lub wymaz z policzka
14 170,00 zł
Rodzinna polipowatość gruczolakowa jelita grubego (FAP) – predyspozycja do raka jelita grubego, analiza 4 mutacji genu APC (Tyr500X, Gin1062X, Ser1068GlyfsX57, Glu1309AspfsX4) krewEDTA
lub wymaz z policzka
14 440,00 zł
Analiza mutacji somatycznych genu KRAS (12 i 13 kodon sekwencji białka) tkanka nowotworowa 14 440,00 zł
Genetyczne predyspozycje do choroby Alzheimera i miażdżycy – genotypowanie ApoE krewEDTA
lub wymaz z policzka
14 230,00 zł
Diagnostyka policytemii, trombocytemii i mielofibrozy – analiza mutacji somatycznej p. V617F (G1849T) genu JAK2 krew EDTA 14 170,00 zł
Cukrzyca wrodzona – analiza 8 mutacji genu KCNJ11 krewEDTA
lub wymaz z policzka
14 170,00 zł
Genetyczna predyspozycja do rdzenistego raka tarczycy – analiza 16 mutacji genu RET krewEDTA
lub wymaz z policzka
14 510,00 zł
Genetyczne predyspozycje do choroby Leśniowskiego – Crohna (nieswoiste zapalenie jelit)
analiza mutacji genu NOD2 (R702W, R713H, R760C, R790W, R791W, G908R, V955I)
krewEDTA
lub wymaz z policzka
14 390,00 zł
Panel predyspozycji genetycznych do raka piersi i jajnika – analiza 15 mutacji w 7 genach (BRCA1, BRCA2, NBS1, NOD2, CHEK2, CDKN2A, CYP1B1) krewEDTA
lub wymaz z policzka
14 780,00 zł
Test HTGR diagnostyka ryzyka nowotworowego zależnego od estrogenów – analiza mutacji genów BRCA1 (C61G, 4153delA, 5382insC, 3819del5, C64R) BRCA2 (C597T), CHEK2 (1100delC) krewEDTA
lub wymaz z policzka
14 350,00 zł
Rozszerzenie diagnostyki raka piersi – analiza 4 mutacji genu PALB2 I etap (509-510delGA; 2014G>C; 3300T>G, 2135C>T)Rozszerzenie diagnostyki raka piersi – analiza 4 mutacji genu PALB2 I etap (509-510delGA; 2014G>C; 3300T>G, 2135C>T) krewEDTA
lub wymaz z policzkakrewEDTA
lub wymaz z policzka
14 320,00 zł
Rozszerzenie diagnostyki raka piersi – analiza 3 mutacji genu PALB2 II etap (1592delT; 1027C>T; 2323C>T)Rozszerzenie diagnostyki raka piersi – analiza 3 mutacji genu PALB2 II etap (1592delT; 1027C>T; 2323C>T) krewEDTA
lub wymaz z policzkakrewEDTA
lub wymaz z policzka
14 370,00 zł
BRCA1 + SELEN – analiza 5 mutacji genu BRCA1 i genów związanych z metabolizmem selenu: SEP15. GPX1, GPX4BRCA1 + SELEN – analiza 5 mutacji genu BRCA1 i genów związanych z metabolizmem selenu: SEP15. GPX1, GPX4 krewEDTA
lub wymaz z policzkakrewEDTA
lub wymaz z policzka
14 370,00 zł
Predyspozycja do raka prostaty (BRCA1, CHEK2, NBS1)Predyspozycja do raka prostaty (BRCA1, CHEK2, NBS1) krewEDTA
lub wymaz z policzkakrewEDTA
lub wymaz z policzka
14 330,00 zł
Predyspozycja wielonarządowa do nowotworów (NOD2, CHEK2, APC)Predyspozycja wielonarządowa do nowotworów (NOD2, CHEK2, APC) krewEDTA
lub wymaz z policzkakrewEDTA
lub wymaz z policzka
14 440,00 zł
Choroba Alzheimera  (mutacja w eksonach 5-8 i 12 genu PSEN1) krew EDTA lub wymaz z policzka 14 750,00 zł
Choroba Alzheimera (mutacja  genu PSEN1) krew EDTA lub wymaz z policzka 14 1 350,00 zł
Choroba Alzheimera (mutacja w eksonach 16 i 17 genu APP) krew EDTA lub wymaz z policzka 14 500,00 zł
Choroba Parkinsona – Parkinsonizm o nagłym początku krew EDTA lub wymaz z policzka 14 990,00 zł
Choroba Parkinsona – postać recesywna krew EDTA lub wymaz z policzka 14 410,00 zł