Skutki uboczne i efekty niepożądane

Zabieg depilacji laserowej laserem ZEMA  jest zabiegiem całkowicie bezbolesnym.

Istnieje niewielkie ryzyko wystąpienia rumienia i/lub obrzęku okołomieszkowego. Nasilenie i czas trwania tych objawów jest zwykle krótkotrwałe i ustępuje po 2-3 dniach.

Wysiewy opryszczki zwykłej nie są zbyt częste, może jednak dojść do ich wystąpienia zwłaszcza u osób cierpiących na częste nawroty tej infekcji oraz poddawania zabiegowi skóry okolicy ust, okolicy łonowej lub rejonu bikini.

Ryzyko wystąpienia infekcji bakteryjnej jest wyjątkowo niskie, jakkolwiek infekcja może pojawić się jako następstwo uszkodzenianaskórka.

U nielicznych osób mogą wystąpić przejściowe zaburzenia barwnikowe w postaci przebarwień i odbarwień i utrzymywać się do kilku/kilkunastu tygodni po zabiegu. Występowanie zmian barwnikowych obserwuje się najczęściej u osób z ciemną karnacją i skórą opaloną.

Częstym zjawiskiem jest rozjaśnienie tatuaży, zmian barwnikowychoraz zaniknięcie piegów.