HEMATOLOGIA MATERIAŁ Czas oczekiwania dni robocze Cena
Morfologia DIFF krew(EDTA) 1 9,00 zł
Rozmaz krew(EDTA) 1 8,00 zł
OB krew(cytryn) 1 7,00 zł
Reticulocyty krew(EDTA) 1 15,00 zł
Krioglobuliny krew pełna (EDTA) 4 30,00 zł
Eozynofilia bezwzględna krew(EDTA) 2 16,00 zł
Płytki krwi na cytrynian osocze cytr. 1 6,00 zł
Komórki NK krew pełna EDTA 7 100,00 zł
Mielogram preparat 5 150,00 zł