INFEKCJE OGÓLNOUSTROJOWE
CMV – test ilościowy osocze 14 488,00 zł
  EBV – test jakościowy surowica 14 209,00 zł
  EBV – test ilościowy surowica 14 488,00 zł
  Parwowirus B-19 – test jakościowy surowica 14 235,00 zł
  Babesia microti (Babeszjoza) (IFA IgM jakościowo) osocze/surowica 14 110,00 zł
  Babesia microti (Babeszjoza) (IFA IgG jakościowo) osocze/surowica 14 110,00 zł
  Bartonella henselae, Bartonella quintana (Bartonelloza) (IFA IgM jakościowo) osocze/surowica 14 110,00 zł
  Bartonella henselae, Bartonella quintana (Bartonelloza) (IFA IgG jakościowo) osocze/surowica 14 110,00 zł
  Yersinia enetrocolitica (Jersinioza) (IFA IgM jakościowo) osocze/surowica 14 110,00 zł
  Yersinia enetrocolitica (Jersinioza) (IFA IgG jakościowo) osocze/surowica 14 110,00 zł