WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY (WZW) ORAZ HIV
V55 HCV – test jakościowy surow/osocze 14 129,00 zł
V56 HCV – test ilościowy surowica 14 389,00 zł
  HCV- genotypowanie surowica 14 319,00 zł
  HCV + HBV + HIV (jakościowo) surowica 14 200,00 zł
  Genotypowanie interkuliny 28B w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu C (rs12979860 oraz rs8099917) krew EDTA
lub wymaz z policzkakrew EDTA
lub wymaz z policzka
14 370,00 zł
  Genotypowanie interkuliny 28B w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu C (polimorfizm rs12979860) krew EDTA
lub wymaz z policzkakrew EDTA
lub wymaz z policzka
14 230,00 zł
  Genotypowanie interkuliny 28B w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu C (polimorfizm rs8099917) krew EDTA
lub wymaz z policzkakrew EDTA
lub wymaz z policzka
14 230,00 zł
V47 HBV – test jakościowy surow/osocze 14 129,00 zł
V47 HBV – test ilościowy surowica 14 390,00 zł
  HBV-genotypowanie surowica 14 545,00 zł
  HBV – ilościowo + lekooporność surowica 14 640,00 zł
  HBV – ilościowo + jakościowo surowica 14 470,00 zł
  HBV – jakościowo + lekooporność surowica 14 500,00 zł
  HIV – jakościowo surowica 14 199,00 zł
F92 HIV – test ilościowy krewEDTA 14 199,00 zł
  HIV – jakościowo + ilościowo   14 500,00 zł