WZW – WIRUS B MATERIAŁ Czas oczekiwania dni robocze Cena
HBS antygen surowica 1 18,00 zł
HBS antygen – test potwierdzenia surowica 1 45,00 zł
Anty HBs surowica 1 35,00 zł
Hbe Antygen surowica 3 40,00 zł
Przeciwciała anty-Hbe surowica 3 40,00 zł
Przeciwciała anty-Hbc całkowite surowica 1 40,00 zł
HBc IgG surowica 10 60,00 zł
HBc IgM surowica 3 – 5 60,00 zł
WZW – WIRUS A MATERIAŁ Czas oczekiwania dni robocze Cena
Anty HAV Total surowica 1 39,00 zł
Anty HAV IgM surowica 7 40,00 zł
Anty HAV IgG surowica 7 40,00 zł
WZW – WIRUS C MATERIAŁ Czas oczekiwania dni robocze Cena
HCV surowica 1 35,00 zł